Uncategorized

Dzięki pracy doświadczonych kamieniarzy w zakładzie kamieniarskim powstają elementy budowlane.

Posted by admin

Praca to taka aktywność, która ma doprowadzić do wykonanie jakiegoś dobra. Wykonywaną przez ludzi pracę dzieli się na prace umysłową i pracę fizyczną. Praca fizyczna polega na wykorzystaniu własnych mięśni do wykonania określonej czynności.
Zazwyczaj jest to bardzo ciężka praca, jak na przykład wówczas, gdy miejscem zatrudnienia jest zakład kamieniarski. Branża kamieniarska jest zajęciem , które polega na na pozyskiwaniu kamienia, jako materiału a także obróbce kamienia. Surowiec taki po odpowiedniej obróbce będzie użyty do zrobienia różnych sprzętów zarówno o charakterze użytkowym jak i ozdobnym. Robota w kamieniołomach należy do najcięższych prac fizycznych. Dlatego przyszły pracownik musi charakteryzować się bardzo dobrym zdrowiem i bardzo dobrą kondycją fizyczną, jak i powinien mieć odpowiednie wykształcenie uzyskane w zawodówce, lub zrobiony kurs zawodowy.
Pretendent na stanowisko kamieniarza powinien posiadać kwalifikacje obsługiwania maszyn oraz różnych innych urządzeń, które znacznie ułatwiają pracę w tej branży. Gdyż kamieniarze , którzy pracują w kamieniołomach zajmują się wydobywaniem bloków skalnych z pomocą maszyn i kolejno poddają je stosownej obróbce również przy pomocy różnorakich urządzeń. Bloki z kamienia cięte są na płyty i w dalszej kolejności dokładnie polerowane. Dzięki pracy kamieniarzy w zakładzie kamieniarskim powstają różne części budowlane i tu bardzo często stosowane są skały osadowe. Zakład kamieniarski tworzy także nagrobki.